Rodzaje taśm przenośnikowych - krótki przegląd

Taśmy przenośnikowe, to jedno z najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle. Pozwalają one na szybki i sprawny transport materiałów sypkich oraz innych ciężkich materiałów, których człowiek nie jest w stanie samodzielnie przenieść. Taśmy stosuje się, więc w kopalniach, na placach budowy, halach produkcyjnych i w logistyce.

Gumowe taśmy przenośnikowe

Wykorzystywane są w większości w przemyśle ciężkim i przetwórstwie surowców. Nazywane są taśmami ogólnego przeznaczenia, ponieważ można je eksploatować w przedziale temperatur od -25°C do +60°C. To sprawia, że gumowa taśma przenośnikowa nadaje się do zastosowania w rolnictwie, elektrowni, magazynach czy zakładach produkcyjnych. Stosowana jest często w miejscach, gdzie koniecznej jest szybkie, sprawne i łatwe transportowanie produktów, w tym materiałów sypkich. Zastosowanie taśmy przenośnikowej sprawia, że transport odbywa się w sposób ciągły, jest zautomatyzowane, przez co usprawnia procesy i odciąża pracowników. W miejscach, gdzie wymaga się transportowania gorących ładunków jak popiół, żużel czy azotan stosuje się taśmy trudnopalne zbudowane z kauczuku o właściwościach antystatycznych.

 

Rodzaje taśm przenośnikowych

Ze względu na różnorodność zastosowania taśm przenośnikowych możemy wyróżnić kilka ich rodzajów. W kopalniach, hutach i kruszarkach stosuję się taśmy trudnościeralne. Są one przystosowane do przenoszenia materiałów ścieralnych oraz produktów o ostrych krawędziach. Mogą one powodować szybkie niszczenie się taśmy, dlatego jej odporność jest tak istotna. Kolejny rodzaj to taśma olejoodporna i odporna na tłuszcz. Stosuje się ją przy transporcie nawozów, w przemyśle drzewnych, sortowniach i transporcie zboża. Są to materiały, które mogą w trakcie transportu produkować substancje oleiste trudne do usunięcia. Tego typu taśma usprawnia proces transportowania materiałów problematycznych i zapewnia ich bezpieczeństwo. W hutach czy odlewniach, gdzie panują temperatury sięgające nawet 210°C stosuje się taśmy przenośnikowe odporne na wysokie temperatury, dzięki czemu taśma nie ulega uszkodzeniu. Często stosowanym rodzajem jest taśma progowa, która sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu. Służy do transportu mokrych i sypkich materiałów, a dzięki zastosowaniu falban i progów pozwala na ich wygodny transport.