Jak taśma do przesiewacza wpływa na efektywność procesu sortowania?

Skuteczne separowanie wszelkiego rodzaju materiałów sypkich wymaga korzystania ze sprzętu, który pozwoli na możliwie ich szybkie, sprawne i bezbłędne rozdzielenie. Wyodrębnienie konkretnych frakcji, więc elementów o uziarnieniu mieszczącym się w ściśle określonym przedziale wymiarowym okaże się niezbędne podczas sortowania kruszyw, a także ziarna i granulatów. Zastosowany w tym procesie przesiewacz musi jednak być wyposażony w odpowiedni system transportowy, który ułatwi dostarczanie substancji, która ma zostać posortowana. Rozwiązaniem, które sprawdza się w takich przypadkach najlepiej, będą właściwie wyposażone taśmy profilowane. Przekonajmy się, jak działają przesiewacze i zobaczmy, z jakich taśm się w nich korzysta.

Jak działają przesiewacze?

Przesiewacze to maszyny pozwalające na sortowanie materiałów sypkich wedle ich uziarnienia. W tym celu stosuje się urządzenia sitowo-wibracyjne, albo bębnowe. W pierwszych operacja oddzielania następuje za sprawą wymuszonego mechanicznie ruchu sit, z których każde kolejne ma otwory o zmniejszających się wymiarach. W drugich podział na frakcje następuje dzięki obracającemu się bębnowi. Wprowadzony do niego materiał jest podnoszony w ten sposób na pewną wysokość, a tym samym zyskuje niezbędną energię kinetyczną, żeby przejść przez znajdujące się w bokach bębna otwory, które mają średnicę odpowiadającą różnemu uziarnieniu. Przesiewacze najczęściej są używane do procesów recyklingu i przy wytwarzaniu kruszyw budowlanych oraz oczyszczaniu ziemi przeznaczonej do zagospodarowywania terenów zielonych.

Do czego służą pasy transportowe w przesiewaczach?

Pasy transportowe są wyposażeniem przenośników taśmowych służących do dostarczania materiału do przesiewacza oraz odbioru go po sortowaniu. Najczęściej w tym celu sięga się po taśmy z okładkami gumowymi, które ograniczają hałas i działają amortyzująco. Zwykle są one uzbrojone w odpowiednie zabieraki, a nierzadko także falbany chroniące przesiewaną substancję przed rozsypaniem.