Gdzie znajdują zastosowanie specjalne taśmy przenośnikowe?

Gazy i ciecze transportuje się systemami rur i rurociągów. Obiekty stałe na duże odległości są transportowane koleją, statkami lub samochodami. Ale w wielu wypadkach, na niewielkie odległości, najbardziej opłacalną metodą transportu stają się taśmy przenośnikowe.

 

Taśmociągi znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ciągłego transportowania dużych wolumenów niewielkich obiektów. Ponadto, taśmociąg pozwala na wchodzenie w interakcje z transportowanymi dobrami. Mogą one na przykład być myte lub sortowane. Te wszystkie cechy sprawiają, że taśmy przenośnikowe, będące kluczowym elementem taśmociągów mają bardzo szerokie zastosowanie.

Przykładowymi miejscami, w których wykorzystywane są taśmy przenośnikowe są:

  • zakłady produkcyjne

maszyny przemysłowe produkujące różnego rodzaju dobra wykorzystują taśmy przenośnikowe do przemieszczania produktów pomiędzy maszynami oraz jako element maszyn. Najlepiej do tego celu nadają się taśmy gumowo - tkaninowe. Są one odporne na działanie większości chemikaliów, olei czy substancji ropopochodnych. Dzięki temu są stosowane w zakładach produkcyjnych wielu branż, np. spożywczej, drzewnej, mechanicznej, chemicznej, kosmetycznej itp.

  • przemysł wydobywczy

Kopalnie lub kamieniołomy produkują często setki ton urobku na dobę. Taśmociągi przystosowane do transportu węgla, rud metali, tłucznia lub żwiru są jedynym ekonomicznie sensownym rozwiązaniem, które pozwala szybko, wydajnie i bez angażowania skomplikowanej maszynerii odbierać wydobywany materiał prosto z miejsca wydobycia. Dlatego taśmociągi są często integralnymi elementami maszyn górniczych.

  • recykling i opady

Sortowanie śmieci wymaga zarówno możliwości łatwego transportu pomiędzy stanowiskami, jak i dostępu ludzi i maszyn do powierzchni taśmy. Nasza firma produkuje taśmy profilowane z zabierakami i progami, zaprojektowane głównie z myślą o sortowniach.

  • branża logistyczna

Przy konieczności procesowania tysięcy paczek na dobę sortownie firm logistycznych od dawna wykorzystują taśmociągi. Często taśmy w nich stosowane są pokryte materiałem antypoślizgowym.